z13

Det er i vores moderne samfund, blevet mere og mere almindeligt at skulle udtrykke sig, hvor end man kan komme til det. Vi har i større grad behov for selvrealisering, end for blot 20 år siden. Der kan være mange forklaringer på dette, men en af dem kunne vre at vi er blevet mere selvbevidste individer, generelt set. 

Kvinde

Overvej hvilket kunstneriske fag der passer til dig 

Der findes mange former for kreative medier, og udtryksappperature som mange nyder godt af at kunne beherske. Det tager lang tid at kunne beherske et kreativt fag, hvis man ønsker at kunne udfolde alle mulige aspekter inden for det respektive fag. De kunstneriske discipliner henter alle deres materiale fra samme sted, fra den samme kerne af mystik, åndelighed og en dyb, sjælelig trang til at udforske det uudgrundelige i menneskets indre. 

Hvad kan de kunstneriske fag? 

Selv om de forskellige kunstneriske discipliner er et medium, eller en slags oversætter, mellem denne metafysiske uforståelighed og vores almene menneskelige forstand, henter de hver især forskellige nuancerede, forståelige elementer fra dette uforståelige element i vores alle sammens tilværelse. Musikken er den umiddelbare hurtigste oversætter mellem det menneskelige sind, og den åndelige metafysisk. Musikken skal ikke filtreres gennem sproget, eller fæstes til en anden form for håndgribelig konkrethed, som de andre udtryksformer skal.

At udfolde sig kreativt kan give meget til den øvrige hverdag

Musikken er det fødte metafysiske talerør, da den ikke kræver et sprog for at kunne kommunikere. Musikken er metafysisk i sig selv, da der for at kunne forstå musikken, ikke kræver andet end den blotte hørelse, og ikke anden form for menneskelige skabte koncepter, som læsning eller genkendelige objekter/motiver, som vi kender fra billedkunstens portrættering af det vi ser i vores hverdag. I vores hverdag kan det kreative og kunstneriske, hjælpe os til at se flere muligheder i gentagne, genkendelige aktiviteter eller give os muligheden for at se en smule mere muntert på tingene, end vi ellers ville have gjort. Kreativitet kan føre til meget sjov, og med en smule fantasi kan en almindelig gåtur hurtigt blive til et spændende foretagende. 

Kreativitet og kunst kan findes i de mindste aktiviteter 

Selv om mange af os ikke arbejder med kreative fag til daglig, har vi stadigvæk et behov for at komme vores kreative behov til livs. Det kan være frustrerende at have kunstneriske behov, som ikke bliver udfyldt, og kan skabe problemer i den øvrige hverdag. Hvis man gerne vil udtrykke sig mere kreativt, men har problemer med at finde det rette medie, eller den rette udtryksform, kan man overveje at udtrykke sig i hverdagens små aktiviteter. F.eks. kunne det være en idé at begynde at strikke flotte trøjer, til familien og til venner. At strikke er en hyggelig ting at give sig til, og det kan være afstressende at sidde med sit strikketøj foran fjernsynet eller andre steder. Det kan være at man ikke har det helt store behov for at udtrykke sig kreativt, men stadigvæk ønsker at gøre det, på hobby basis.  

 vand

Skuespil kan udfolde mange sider af dig selv 

Overvejer du at begynde på skuespil og teater, bør du springe ud i det, og prøve det. Man kan hurtigt komme til at gøre sig mange overvejelser, om det erhverv man drømmer om, uden egentlig at have prøvet det. Det kan være farligt at tænke for meget over tingene, især hvis man kommer til at se på statistikkerne over alle de skuespillere, som er i danmark, og hvor få af dem, som har fast arbejde. Som skuespiller har man bedst mulighed for at udtrykke sig, når man er ansat, og har et teaterstykke at forholde sig til.