z13

Det er blevet væsentligt mere almindeligt for virksomheder at anvende internettet til at afholde virtuelle samlinger, møder og lignende. De seneste år er det blevet populært, blandt andet fordi det gør det nemmere at nå ud til en bred målgruppe, eller fordi ens kollegaer har lettere ved at deltage. Skal din virksomhed afholde en online præsentation for kollegaer eller måske kunder og andre interesserede personer? Så er det fornuftigt at blive klogere på, hvordan du får stablet det helt rigtige webinar på benene.

 

Hvad er et webinar?

Et webinar er ligesom et seminar – det er bare gjort virtuelt. Det vil sige, at det er en større præsentation som afholdes virtuelt, hvor der er mulighed for, at deltagere kan være aktivt deltagende blandt andet i form af spørgsmål undervejs. På https://copenhagenstreaming.com/ kan du blive klogere på webinaret som begivenhed.

Gode råd til at afholde et fedt webinar

Hvis du ønsker at gøre webinaret til en super oplevelse, kan du overveje følgende råd til afviklingen heraf:

  • Undervurder aldrig forberedelsestid eller omfanget af forberedelsen. Det kræver meget tid og energi at skabe et særligt webinar. Der skal både planlægges indhold, dato, fremgangsmåde og lignende. Det er for eksempel vigtigt at finde ud af, hvem der kan hjælpe med at sætte webinaret op.
  • Tænk nøje over deltagere. Hvor mange ønsker du skal kunne tilmelde sig? Hvor mange kan tillade sig rent teknisk? Der kan være fordele og ulemper forbundet både med at have en begrænsning på 10 eller 100 deltagere, så i sidste ende er det op til dig, hvordan du ønsker det skal foregå.
  • Få styr på det tekniske udstyr. Det er vigtigt, at det fungerer på datoen for webinaret, så du gør klogt i at teste det i god tid.
  • Send en evaluering efterfølgende, så deltagerne kan fortælle, hvad der virkede – og hvis der var noget, som ikke gjorde.